รหัสไปรษณีย์อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอโชคชัย : 30190

อำเภอโชคชัย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โชคชัย (CHOK CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 350 หมู่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044 491 210
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ