รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาสาร : 84120, 84240 และ 84270

อำเภอบ้านนาสาร มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร
84240    เฉพาะตำบลควนสุบรรณ หมู่ 3, 5, 7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม
84270    เฉพาะตำบลควนศรี ตำบลพรุพี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรุพี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร (BAN NA SAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12 ถนนพิชัยเดชะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : 077 341 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม (BAN NA DOEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077 359 118
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 3, 5, 7
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี (PHRU PHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 870 หมู่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077 267 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84270

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ