รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาเดิม : 84240

อำเภอบ้านนาเดิม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม (BAN NA DOEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077 359 118
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84240

พื้นที่ให้บริการอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ