รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านนาเดิม : 84240

อำเภอบ้านนาเดิม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม (BAN NA DOEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 304 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 077 359 118
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84240

พื้นที่ให้บริการ