รหัสไปรษณีย์อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพนม : 84250

อำเภอพนม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พนม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนม (PHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ 3 ถนนสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ตำบลพังกาญจณ์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์ : 077 399 141
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ