รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองขลุง : 62120

อำเภอคลองขลุง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง (KHLONG KHLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 482 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055 781 509
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ