รหัสไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขาณุวรลักษบุรี : 62130 และ 62140

อำเภอขาณุวรลักษบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
62140    เฉพาะตำบลสลกบาตร ตำบลโค้งไผ่ ตำบลดอนแตง ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลปางมะค่า ตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี (KHANU WORALAKSABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 14/1 หมู่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
โทรศัพท์ : 055 779 249
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร (SALOK BAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1680 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทรศัพท์ : 055 771 498
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ