รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอคลองลาน : 62180

อำเภอคลองลาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
62180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองลาน (KHLONG LAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 363/13 หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ : 055 735 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  • ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ