รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าปล้อง : 76160

อำเภอหนองหญ้าปล้อง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง (NONG YA PLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์ : 032 494 349
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...