รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าปล้อง : 76160

อำเภอหนองหญ้าปล้อง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
76160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง (NONG YA PLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 76160
โทรศัพท์ : 032 494 349
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  • ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ