รหัสไปรษณีย์อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสูงเม่น : 54130 และ 54000

อำเภอสูงเม่น มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น
54000    เฉพาะตำบลเวียงทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แพร่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น (SUNG MEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 82/4 หมู่ 3 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
โทรศัพท์ : 054 541 600
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แพร่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แพร่ (PHRAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 17 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054 511 182
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ