รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วงไข่ : 54170

อำเภอหนองม่วงไข่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ (NONG MUANG KHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 237/3-4 หมู่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ : 054 635 712
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ