รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองม่วงไข่ : 54170

อำเภอหนองม่วงไข่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ (NONG MUANG KHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 237/3-4 หมู่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ : 054 635 712
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ