รหัสไปรษณีย์อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสอง : 54120

อำเภอสอง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
54120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สอง (SONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 205 หมู่ 5ถ นนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120
โทรศัพท์ : 054 591 564
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 54120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  • ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ