รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองชุมพร : 86000, 86100, 86120 และ 86190

อำเภอเมืองชุมพร มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร
86100    เฉพาะตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลวิสัยเหนือ ตำบลทุ่งคา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา
86120    เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี ตำบลท่ายาง หมู่ 1, 9-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร
86190    เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลขุนกระทิง หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลตากแดด หมู่ 7, 9 ตำบลวังไผ่ หมู่ 4, 8, 9, 12 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร (CHUMPHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 263 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 511 012
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 6
 • ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-6, 8
 • ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 2-8, 11
 • ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-3, 5-7, 10-11
 • ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา (THUNG KHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 37 หมู่ 9 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100
โทรศัพท์ : 077 554 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร (PAK NAM CHUMPHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 169/3 หมู่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 077 521 055
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร (PATHOM PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077 596 500
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หมู่ 1-9, 11-18, 20-22
 • ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-5, 7-8
 • ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 7, 9
 • ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 4, 8, 9, 12
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ