รหัสไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอพะโต๊ะ : 86180

อำเภอพะโต๊ะ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ (PHATO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 152 หมู่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077 539 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร