รหัสไปรษณีย์อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอละแม : 86170

อำเภอละแม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละแม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ละแม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ละแม (LAMAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077 559 106
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร