รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าเรือ จังหวัดอยุธยา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าเรือ : 13130 และ 18270

อำเภอท่าเรือ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
13130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
18270    เฉพาะตำบลท่าหลวง หมู่ 1-5, 7-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ (THA RUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 439/4 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 035 341 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 13130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน (THA LAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036 281 490
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18270

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 1-5 และหมู่ที่ 7-10
 • ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...