รหัสไปรษณีย์อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอวังยาง : 48130

อำเภอวังยาง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาแก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาแก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาแก (NAKAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 432 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
โทรศัพท์ : 042 571 251
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ