รหัสไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร : 48170

อำเภอเรณูนคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร (RENU NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 9 ถนนอำนวยสุข อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ : 042 579 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ