รหัสไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเรณูนคร : 48170

อำเภอเรณูนคร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เรณูนคร (RENU NAKHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 9 ถนนอำนวยสุข อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ : 042 579 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ