รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม : 48150

อำเภอศรีสงคราม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม (SI SONGKHRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 8 ถนนปรีชานุสรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ : 042 599 239
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ