รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสงคราม : 48150

อำเภอศรีสงคราม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
48150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม (SI SONGKHRAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 8 ถนนปรีชานุสรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ : 042 599 239
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ