รหัสไปรษณีย์อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสองพี่น้อง : 72110, 72170 และ 72190

อำเภอสองพี่น้อง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง
72170    เฉพาะตำบลหนองบ่อ หมู่ 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72190    เฉพาะตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลทุ่งคอก หมู่ 4-11, 14, 16 ตำบลศรีสำราญ หมู่ 6-8, 11-13 ตำบลหนองบ่อ หมู่ 1-5, 7-8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง (SONG PHI NONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 119 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035 531 041
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 1-3, 12-13, 15
 • ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 1-5, 9-10
 • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ (DON CHEDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 731 หมู่ 5 ถนนรอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 035 591 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 และ 3
 • ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองบ่อ หมู่ 6 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลจรเข้สามพัน หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก (THUNG KHOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
โทรศัพท์ : 035 589 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 4-11, 14, 16
 • ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 6-8, 11-13
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 1-5, 7-8
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ