รหัสไปรษณีย์อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสามชุก : 72130

อำเภอสามชุก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามชุก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก (SAM CHUK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 756/1 หมู่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035 571 303
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ