รหัสไปรษณีย์อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสามชุก : 72130

อำเภอสามชุก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สามชุก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก (SAM CHUK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 756/1 หมู่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035 571 303
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...