รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีประจันต์ : 72140

อำเภอศรีประจันต์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ (SI PRACHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 535 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ : 035 581 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ