รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตภูมิ : 90180 และ 90220

อำเภอรัตภูมิ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ
90220    เฉพาะตำบลควนรู หมู่ 3-6, 8-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ (RATTA PHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074 389 036
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง (KHUAN NIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 114/10 หมู่ 2 ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074 386 626
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู (หมู่ 3-6, 8-9) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...