รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตภูมิ : 90180 และ 90220

อำเภอรัตภูมิ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ
90220    เฉพาะตำบลควนรู หมู่ 3-6, 8-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ (RATTA PHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทรศัพท์ : 074 389 036
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง (KHUAN NIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 114/10 หมู่ 2 ถนนรัฐภูมี ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
โทรศัพท์ : 074 386 626
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  • ตำบลควนรู (หมู่ 3-6, 8-9) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ