รหัสไปรษณีย์อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสทิงพระ : 90190

อำเภอสทิงพระ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ (SATHING PHRA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 60/8 หมู่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
โทรศัพท์ : 074 397 108
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 • ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...