รหัสไปรษณีย์อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอระโนด : 90140

อำเภอระโนด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
90140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระโนด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด (RANOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3 ถนนมหาดไทย 1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
โทรศัพท์ : 074 392 319
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 90140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 • ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา