รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพนัง : 80140 และ 80330

อำเภอปากพนัง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง
80330    เฉพาะตำลเกาะทวด ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางจาก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง (PAK PHANANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 012 ซอยไปรษณีย์ ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 075 517 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก (BANG CHAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ : 075 399 555
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ