รหัสไปรษณีย์อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขมราฐ : 34170

อำเภอเขมราฐ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขมราฐ (KHEMARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 495 หมู่ 7 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 045 491 004
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ