รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกุดข้าวปุ้น : 34270

อำเภอกุดข้าวปุ้น มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น (KUT KHAOPUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 321 หมู่ 14 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์ : 045 484 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ