รหัสไปรษณีย์อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเขื่องใน : 34150 และ 34320

อำเภอเขื่องใน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน
34320    เฉพาะตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง ตำบลบ้านกอก ตำบลบ้านไทย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขื่องใน (KHUEANG NAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ : 045 391 251
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก (BAN KOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 42 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320
โทรศัพท์ : 045 228 154
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34320

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ