รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอรัตนวาปี : 43120

อำเภอรัตนวาปี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย (PHON PHISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 213 หมู่ 16 ถนนพิสัยสรเดช ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ : 042 471 294
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ