รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเชียงใหม่ : 43130

อำเภอศรีเชียงใหม่ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ (SI CHIANG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 337 หมู่ 1 ถนนมิ่งเมือง ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
โทรศัพท์ : 042 487 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...