รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองหนองคาย : 43000 และ 43100

อำเภอเมืองหนองคาย มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
43000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย
43100    เฉพาะตำบลค่ายบกหวาน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลสองห้อง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย (NONG KHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 389 หมู่ 5 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 042 420 670
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน (KHAI BOK WAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ : 042 495 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 43100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 • ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ