รหัสไปรษณีย์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดำเนินสะดวก : 70130 และ 70210

อำเภอดำเนินสะดวก มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก
70210    เฉพาะตำบลบัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก (DAMNOEN SADUAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
โทรศัพท์ : 032 241 002
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า (LAK HA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 391 หมู่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70210
โทรศัพท์ : 032 241 345
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 4
 • ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 1


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ