รหัสไปรษณีย์อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอบางแพ : 70160

อำเภอบางแพ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางแพ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ (BANG PHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 314 หมู่ 5 ถนนชูศักดิ์ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ : 032 381 074
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ