รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมบึง : 70150

อำเภอจอมบึง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง (CHOM BUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ราชบุรี ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 032 261 368
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ