รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมบึง : 70150

อำเภอจอมบึง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง (CHOM BUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 75 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ราชบุรี ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์ : 032 261 368
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ