รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านหมอ : 18130, 18210 และ 18270

อำเภอบ้านหมอ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ
18210    เฉพาะตำบลหรเทพ หมู่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด
18270    เฉพาะตำบลบ้านครัว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ (BAN MO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
โทรศัพท์ : 036 201 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 1-7
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด (DON PHUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
โทรศัพท์ : 036 395 056
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 8
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน (THA LAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
โทรศัพท์ : 036 281 490
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18270

พื้นที่ให้บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ