รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอดอนพุด : 18210

อำเภอดอนพุด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด (DON PHUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
โทรศัพท์ : 036 395 056
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 8


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ