รหัสไปรษณีย์อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขนอม : 80210

อำเภอขนอม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขนอม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม (KHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 3 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075 529 497
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช