รหัสไปรษณีย์อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอขนอม : 80210

อำเภอขนอม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขนอม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม (KHANOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 95 หมู่ 3 ถนนอัครวิถี ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075 529 497
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80210

พื้นที่ให้บริการอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ