รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกาะพะงัน : 84280 และ 84360

อำเภอเกาะพะงัน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน
84360    เฉพาะตำบลเกาะเต่า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน (KO PHA NGAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทรศัพท์ : 077 377 118
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84280

พื้นที่ให้บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า (KO TAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/32 หมู่ 2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84360
โทรศัพท์ : 077 456 869
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84360

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ