รหัสไปรษณีย์อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปราณบุรี : 77120, 77160 และ 77220

อำเภอปราณบุรี มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
77120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี
77160    เฉพาะตำบลเขาน้อย หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์
77220    เฉพาะตำบลปากน้ำปราณ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี (PRAN BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 28/5 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032 622 044
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์ (THANARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125/ 2หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160
โทรศัพท์ : 032 555 029
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ (PAK NAM PRAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทรศัพท์ : 032 631 276
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ