รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ : 77000 และ 77210

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
77000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์
77210    เฉพาะตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย หมู่ 1, 4-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ (PRACHUAP KHIRI KHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032 604 652
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 2-3
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย (AO NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 6 ถนนสายเอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 032 554 236
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 1, 4-16


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...