รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ : 77000 และ 77210

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
77000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์
77210    เฉพาะตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย หมู่ 1, 4-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ (PRACHUAP KHIRI KHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032 604 652
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 2-3
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย (AO NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 460 หมู่ 6 ถนนสายเอก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ : 032 554 236
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 1, 4-16


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ