รหัสไปรษณีย์อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางสะพานน้อย : 77170

อำเภอบางสะพานน้อย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
77170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย (BANG SAPHAN NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 106/1 หมู่ 4 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทรศัพท์ : 032 699 018
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 77170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...