รหัสไปรษณีย์อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกัลยาณิวัฒนา : 58130

อำเภอกัลยาณิวัฒนา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
58130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาย (PAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053 699 208
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ