รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเวียงป่าเป้า : 57170 และ 57260

อำเภอเวียงป่าเป้า มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า
57260    เฉพาะตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลเวียงกาหลง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า (WIANG PA PAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทรศัพท์ : 053 781 198
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ (MAE CHEDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260
โทรศัพท์ : 053 789 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ