รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอท่าแซะ : 86140 และ 86190

อำเภอท่าแซะ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ
86190    เฉพาะตำบลหินแก้ว ตำบลรับร่อ หมู่ 1-9, 11-18, 20-22 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ (THA SAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 7 ถนนประวัตินิคม ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทรศัพท์ : 077 599 056
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หมู่ 10, 19, 23
 • ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร (PATHOM PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077 596 500
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร หมู่ 1-9, 11-18, 20-22
 • ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-5, 7-8
 • ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 7, 9
 • ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 4, 8, 9, 12
 • ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ