รหัสไปรษณีย์อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอฮอด : 50240

อำเภอฮอด มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50240    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด (HOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 481 หมู่ 12 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053 461 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่สอย (ยกเว้น หมู่ 14) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ