รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งตะโก : 86220

อำเภอทุ่งตะโก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
86220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก (THUNG TAKO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 56/3 หมู่ 6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์ : 077 536 550
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
  • ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
  • ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
  • ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ