รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหาน : 41130 และ 41320

อำเภอหนองหาน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน
41320    เฉพาะตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านยา ตำบลหนองสระปลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน (NONG HAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 433 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
โทรศัพท์ : 042 261 158
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง (BAN CHIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 180 หมู่ 1 ถนนสุรพลนุสรณ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทรศัพท์ : 042 208 204
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41320

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...