รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแสง : 41340

อำเภอหนองแสง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
41340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองแสง (NONG SAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 265 หมู่ 11 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
โทรศัพท์ : 042 397 089
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 41340

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
  • ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ