รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองไผ่ : 67140 และ 67220

อำเภอหนองไผ่ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่
67220    เฉพาะตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลห้วยโป่ง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ (NONG PHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ : 056 781 630
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง (NA CHALIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
โทรศัพท์ : 056 789 361
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ