รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีเทพ : 67170

อำเภอศรีเทพ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ (SI THEP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 102 หมู่ 13 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์ : 056 799 432
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์